top of page
images-1_edited.jpg

Xin chào ! tôi là Dư Đức Huy

 
 

     Huy là một doanh nhân, một nhà đầu tư với những tư duy logic nhưng lại thích thú với những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo hay đơn giản là những điều thú vị nhỏ nhặc trong cuộc sống.

    Một hôm nọ, Huy đọc được rằng: "Những gì học được, đọc được, nghe được, thấy được, nhận được mà không lưu lại, không ứng dụng, không chia sẻ thì sẽ không phải là của mình." 

    Và thế là blog này ra đời với đủ thứ chủ đề xoay quanh thế giới quan của Huy, đôi khi nhảm nhí nhưng Huy thấy hay thì Huy chia sẻ thôi hehe.

IMG_0083_edited.jpg
  • Facebook
  • zalo
  • YouTube
  • Instagram
  • Tumblr Social Icon
  • Pinterest
bottom of page