top of page

Review sách: Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari

Đã cập nhật: 4 thg 10, 2021

Quyển sách Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari thật sự đã tác động rất lớn đến cuộc sống của Huy và nó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi nguyên tắc ứng xử của Huy.Link mua sách:

https://shorten.asia/BYEYe5ZZ - Shopee

https://shorten.asia/HBXHKbZ5 - Tiki

https://shorten.asia/GYvWsYDf - Lazada

https://shorten.asia/rstwYJ1f - Fahasa

6 lượt xem0 bình luận